Regulamin

REGULAMIN DIBEL.PL Z DNIA 01.01.2021

Sklep internetowy www.lampy.hellux.pl umożliwia dokonywanie zakupów zgodnie z niniejszym regulaminem.:
Sklep prowadzony jest przez firmę "P.P.H.U. Hellux-Hain Sp. J.".

P.P.H.U. Hellux -Hain Sp. J.
Kuniów 17 B 
46-200 Kluczbork 
NIP: 751-14-97-146
e-mail: info@dibel.pl

tel: (77) 418 36 87 
tel. kom. 691 197 611

 • Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)
 • Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu poprzez stronę www.lampy.hellux.pl. Zamawiający zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza danych osobowych, adresowych i kontaktowych w celu realizacji zamówienia.
 • Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania oraz likwidacji konta użytkownika.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
 • Konto użytkownika jest własnością firmy "P.P.H.U. Hellux-Hain Sp. J." i może zostać usunięte bez podania przyczyny.

Przedmioty transakcji

 • Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie.
 • Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są nowe i są objęte 6 miesięczną gwarancją.
 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone w wartości brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich bez kosztów transportu.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji.

Zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. www.lampy.hellux.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 • Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 • Zamówienia należy składać poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu lub poprzez e-mail.
 • W przypadku wybrania formy płatności przedpłata zamówienia będą realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 • www.lampy.hellux.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.
 • www.lampy.hellux.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 • Składając zamówienie klient akceptuje fakt, że dane katalogowe produktów przedstawione na stronach sklepu mogą być niepełne, zaś zdjęcia produktów ze względu na ograniczoną rozdzielczość, kompresję, zmiany wyglądu produktów w zależności od oświetlenia oraz inne przyczyny mogą nie oddawać wszystkich szczegółów i cech produktów. Wszelkie wątpliwości Klient wyjaśnia przesyłając zapytanie do sklepu www.lampy.hellux.pl przed dokonaniem zakupu.
 • Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień regulaminu sklepu.
 • O ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.

Formy płatności 
1. Przelew bankowy

P.P.H.U. Hellux-Hain Sp. J.
Kuniów 17b
46-200 Kluczbork
ING Bank Śląski
69 1050 1171 1000 0022 0392 3400

2. Przelew24

Płatność w usłudze przelewy24 jest potwierdzona przez system w najszybciej możliwy sposób na koncie sprzedawcy, dzięki czemu Państwa usługa zostanie zrealizowana szybciej,niż przelew tradycyjny.

3. Płatność za pobraniem
4. Gotówka przy odbiorze

W tytule przelewu należy podać nr zamówienia. Numer zamówienia otrzymacie Państwo w potwierdzeniu przesłanym na adres mail.

Wysyłka:
1. Kurier GLS:
- 17,00 zł brutto - płatność przelewem bankowym (przedpłata) 
- 22,00 zł brutto - płatność za pobraniem. 
Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym potwierdzeniu i przygotowaniu towaru. 
Koszt przesyłki może ulec zmianie przy zamówieniu dużej ilości towaru.

 

 • Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której klient jest poinformowany w możliwie najkrótszym czasie. Najczęściej zamówienia realizujemy od 2 do 14 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (w przypadku przedpłaty).
 • W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy będzie ono realizowane w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Towary będą dostarczane poprzez firmę kurierską GLS 
 • Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego i zależą od wybranego sposobu płatności oraz dostawcy.
 • W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
 • Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • w wypadku zamówień "za pobraniem" na kwotę przekraczającą 2000zł pobieramy przedpłatę w wysokości 30 %.

Dowody zakupu 
Każda transakcja zawarta w sklepie www.dibel.pl potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.


 Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Firma Hellux honoruje kartę duzej rodziny, dzięki temu członkowie rodziny wielodzietnej posiadające kartę mogą skorzystać z 5 % zniżki na wszystkie produkty ze strony www.lampy.hellux.pl, po przesłaniu przez posiadacza KDR skanu lub zdjęcia jego karty dużej rodziny. 

 

ZWROTY

 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" i jej późniejszymi zmianami,a także Zgodnie z Ustawą o Prawach konsumenta z dnia 01 Stycznia 2021r na podstawie art. 385’1 – 385’5 Dz.U.2020.1740 t.j. stosowanie przepisów dotyczących konsumenta do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
 • Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 • Dodatkowe uwagi:
  • Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.
  • Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.
  • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  • Należy poinformować Sklep o chęci zwrotu towaru drogą mailową: info@dibel.pl, lub drogą telefoniczną : 691 197 611
  • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, chyba że klient dokonał płatności poprzez platformę przelewy24. W tym przypadku zwrot należności zostanie pomniejszony o 2% od kwoty głównej towaru. 
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
  • Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik

 

REKLAMACJE

 • W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta proszony jest o sporządzenie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, napisanego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej i potwierdzonego przez niego (kurier ma obowiązek sporządzić protokół uszkodzenia). Dodatkowo Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji drogą mailową na adres: info@dibel.pl
 • Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.
 • W przypadku dodatkowych reklamacji należy skontaktować się z pracownikiem sklepu np. poprzez e-mail:info@dibel.pl. Konieczne jest wówczas wysłanie formularza reklamacji do firmy i okazanie dowodu zakupu
 • Druk reklamacyjny - do pobrania.
 • W przypadku gdy reklamacja okaże się bezpodstawna i zostanie odrzucona, towar zostanie odesłany na koszt Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Podajemy również informacje o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń. Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi odpadami domowymi. 
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE.

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów  pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami.

Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.
Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich

Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Koszt gospodarowania odpadami
 

Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 1 stycznia 2009 roku jesteśmy zobowiązani jako sprzedawca detaliczny udzielić naszym klientom informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami – KGO.

KGO obejmuje koszty zbierania, przetwarzania oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ceny sprzedawanych przez sklep P.P.H.U. Hellux-Hain Sp. J. produktów zawierają koszty gospodarowania odpadami. Wysokość KGO wynosi 0,15 zł za kg.